Wat is ergotherapie?

Een ergotherapeut helpt u om met een beperking (fysiek, psychisch, mentaal, aangeboren,…) toch zo zelfstandig mogelijk te leven.

 

De ergotherapeut helpt u bij het zoeken naar oplossingen voor deze probleemsituaties en zorgt ervoor dat u zo goed als mogelijk deze dingen terug zelf kan doen. Door de situatie op een andere manier aan te pakken of opnieuw aan te leren met behulp van geschikte hulpmiddelen ene samen aanpassingen te maken aan uw huis en omgeving zodat u weer optimaal kan functioneren zoals voordien.

Wie kan bij een ergotherapeut terecht?

 

Concreet kunt u voor volgende zaken terecht bij de ergotherapeute:

 

 

De ergotherapeute geeft ook op maat gemaakte vormingen, bijvoorbeeld: