Logopedie

In onze medische groepspraktijk VitaMa kan je terecht voor logopedische behandelingen. Logopedie bestaat uit preventie, onderzoek en behandeling van stoornissen op het gebied van stem, spraak en taal en dit bij kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Concreet kan je bij ons terecht voor onderzoek, advies en/of therapie bij:

Stemproblemen

Stemproblemen komen steeds vaker voor bij veel mensen, voornamelijk bij beroepssprekers (bv. gidsen, leerkrachten,…). Stemstoornissen kunnen ingedeeld worden in functionele stoornissen (verkeerd stemgebruik en stemmisbruik) en organische stoornissen (stembandknobbels, oedeem, laryngitis, stembandverlamming,…). Bij stemproblemen wordt eerst een NKO-arts geraadpleegd, daarna kan een logopedisch stemonderzoek en een logopedische behandeling plaatsvinden.

Neurologische communicatieproblemen

Neurologische communicatieproblemen kunnen zich voordoen na een hersentrauma, CVA of andere neurologische aandoeningen (bv. MS, Parkinson). Neurologische problemen kunnen ingedeeld worden in 3 groepen: afasie, dysartrie en apraxie.

Articulatieproblemen

Sommige kinderen hebben moeite om bepaalde spraakklanken te vormen. Soms wordt de klank niet gevormd of wordt deze op een foutieve manier gevormd. Bij een articulatieprobleem kan het gaan om een weglating, een vervanging of een vervorming van de spraakklank. Dit zorgt ervoor dat de spraakverstaanbaarheid van het kind daalt en de communicatie minder vlot verloopt.

Leerproblemen

Bij sommige kinderen verloopt het leren van een bepaald aspect moeilijker en spreekt men van een leerprobleem. Leerproblemen kunnen ingedeeld worden in 3 groepen, nl. lezen, rekenen en spelling.

Taalontwikkelingsstoornissen

De taalontwikkeling bij kinderen verloopt volgens verschillende stadia. Bij sommige kinderen is er een vertraagd of afwijkend verloop van deze taalontwikkeling. Het kind kan op verschillende gebieden problemen ondervinden: vorm van taaluitingen (klankveranderingen, verbuigingen, vervoegingen, zinsbouw), betekenis van taaluitingen (woordenschat), gebruik van taaluitingen (pragmatiek) en het nadenken over de gebruikte taal.

Slikproblemen

Slikproblemen kunnen voorkomen bij zowel kinderen, volwassenen als ouderen. Bij kinderen kunnen slikproblemen ontstaan door o.a. duimzuigen of andere foutieve mondgewoonten. Er is een verband tussen afwijkende mondgewoonten en afwijkingen in het gebit. Vaak kunnen afwijkende mondgewoonten resulteren in articulatieproblemen. Deze worden dan beide door de logopedist behandeld. Bij volwassenen en ouderen ontstaan slikproblemen vaak door neurologische problemen, zoals ALS, Ziekte van Parkinson.

De behandelingen kunnen doorgaan in de groepspraktijk VitaMa (Ieper), de praktijk in Poperinge (Hoorcentrum Maes), aan huis of op school.